Beleidsvoering tijdens lange regeringsonderhandelingen? De Belgische ervaring

Op verzoek van het Montesquieu Instituut, schreven Marleen Brans en ikzelf een bijdrage voor De Hofvijver over de ervaringen met beleidsvoering tijdens (lange) regeringsonderhandelingen. Inzichten van de 541 dagen durende formatieperiode in België in 2010-2011 kunnen immers ook belangrijke inzichten opleveren voor de huidige Nederlandse situatie van demissionair kabinet.

De bijdrage is gebaseerd op een meer omvangrijk artikel dat verscheen als Brans M., Pattyn V. & Bouckaert G. (2016). Taking care of crisis: policy continuity and change under Belgium’s longest caretaker government. Journal of Comparative Policy Analysis, 18(5),448-463.