My profile on ResearchGate

Articles

Pattyn, V., Blum, S., Fobé, E., Pekar-Milicevic, M., and Brans, M. (Accepted). Academic policy advice in consensus-seeking countries: The cases of Belgium and Germany. International Review of Administrative Sciences. Forthcoming.

Bouterse, M., and Pattyn V. (Accepted). De autonome ombudsman? De casus van de Nederlandse Kinderombudsman. Bestuurskunde. Forthcoming

Pattyn, V. (2019). Towards appropriate impact evaluation methods. European Journal of Development Research, 31(2), 174-179. https://doi.org/10.1057/s41287-019-00202-w [free full-text view-only version]

Pattyn, V., Molenveld, A., & Befani, B. (2019). Qualitative Comparative Analysis as an evaluation tool: lessons from an application in development cooperation. American Journal of Evaluation. 40(1), 55-74.

Bouterse, M. & Pattyn, V. (2018). 'Welke factoren bevorderen of belemmeren het gebruik van beleidsevaluaties?', Beleidsonderzoek Online maart 2018, DOI: 10.5553/BO/221335502018000003001

Ho, S., Pattyn, V., Broucker, B., & Crompvoets, J. (2018). Needs assessment in land administration. The potential of the Nominal Group Technique. Land, 7(3), 87; doi: 10.3390/land7030087

Verlet, D., De Peuter, B. & Pattyn V. (2018). Effectiviteit vaststellen binnen de overheid: Over willen, kunnen en doen. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 1, 5-16.

Klep K.F.M., Pattyn V.E., Bruning M.R., Liefaard T., Verkroost D.S. & Rap S.E. (2018), De Kinderombudsman op de kaart. Lessen voor de toekomst uit de Evaluatie Wet Kinderombudsman., Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2018(1): 12-18.

Brans, M. & Pattyn, V. (2017): Validating Methods for Comparing Public Policy: Perspectives from Academics and “Pracademics”. Introduction to the Special Issue, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, DOI: 10.1080/13876988.2017.1354560 (free access via this link)

Desmedt, E., Morin, D., Pattyn, V. & Brans, M. (2017). Impact of performance audit on the administration. A Belgian study (2005-2010). Managerial Auditing Journal, 32(3), Online First

Desmedt, E., Pattyn, V. & Van Humbeeck, P. (2016). Beleidsevaluatie vandaag: Een voorzichtige balans. Uitleiding themanummer beleidsevaluatie. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 21(2), 63-69

Knaap, P. van der &  Pattyn, V. (Red.) (2016). Beleidsevaluatie, kennis en politiek: Nieuw optimisme rond klassieke paradoxen. Bestuurskunde, 25(2): 3-5

De Peuter B. & Pattyn V. (2016), Waarom evalueren beleidsmakers? Een longitudinale analyse van motieven voor beleidsevaluatie in Vlaamse ministeriële beleidsnota’s, Bestuurskunde 25(2): 32-45.

Fraussen, B. & Pattyn V. (2016). Denktanks in België: Onbekend en onbemind? Samenleving en Politiek, 23(5), 70-78.

Brans M., Pattyn V. & Bouckaert G. (2016). Taking care of crisis: policy continuity and change under Belgium’s longest caretaker government. Journal of Comparative Policy Analysis, 18(5),448-463.

Pattyn, V. & Brans, M. (2015). Organisational analytical capacity: Policy evaluation in Belgium. Policy and Society, 34(3), 183-196 (free download-restricted to first 50 downloads)

Pattyn, V., Gerrits, L. & Verweij, S. (2015). Qualitative Comparative Analysis: meer behorend bij de kwalitatieve onderzoekstraditie dan bij de kwantitatieve benadering, KWALON, Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek, 3(60), 26-33

Desmedt E. & Pattyn V. (2015). De impact van de performance audits van het Rekenhof. Survey bij ambtenaren van de federale overheid. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 7(3), 103-120.

Van Damme, J. & Pattyn V. (2015). Overheid in transitie(s) ? Beleidsrollen en –instrumenten in een transitiecontext. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 8(1), 5-9.

Speer, S., Pattyn, V., & De Peuter B. (2015). The Growing Role of Evaluation in Parliaments: Holding Governments Accountable. International Review of Administrative Sciences, 81(1), 37-57.

Pattyn, V. (2014). De techniek van grootste gelijkenis en verschil (MDSO/MSDO). Een hulpmiddel voor de selectie van causaal relevante variabelen in een databestand met weinig casussen. KWALON: Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek, 57, 19(3), 55-67.

Pattyn V., Van Hecke S., Brans M., Libeer T. (2014). Tussen politieke partijen en think tanks: Een verkennende analyse van de Vlaamse partijstudiediensten. Res Publica: Tijdschrift voor Politologie, 3 , 293-316.

Pattyn, V. (2015). Explaining Variance in Policy Evaluation Regularity. The case of the Flemish Public Sector. Public Management Review, 17(10), 1475-1495

Pattyn V. (2014). Why organisations (do not) evaluate? Explaining evaluation activity through the lens of configurational comparative methods. Evaluation: The International Journal of Theory, Research and Practice. 20(3), 348-367.

Pattyn V. & Brans M. (2014). Explaining organisational variety in evaluation quality assurance. Which conditions matter? International Journal of Public Administration, 37(6), 363-375.

Pattyn V. &  Verweij S. (2014). Beleidsevaluaties tussen methode en praktijk: Naar een meer realistische evaluatiebenadering. Burger, Bestuur en Beleid, 4, 260-267.

Pattyn V. & Brans M. (2013). Outsource versus In-house? An identification of organisational conditions influencing the choice for internal or external evaluators. The Canadian Journal of Program Evaluation, 28(2), 43-63.

Oomsels, P. & Pattyn V. (2013). Initiatie. De ontbrekende schakel in beleidsevaluatieonderzoek. Drie hefbomen voor beter gebruik van beleidsevaluaties. Bestuurskunde, 22(1), 177-187.

Pattyn, V. (2012). "Why organisations (do not) evaluate. A search for necessary and sufficient conditions". COMPASSS working paper, 2012-70.

De Peuter, B., Pattyn V. & Wayenberg, E. (2011). Territorial reform of local government and alternative strategies: A comparative inquiry into evaluation criteria underpinning decisions and debate in Flanders. Local Government Studies, 37(5): 533-552

De Peuter, B., & Pattyn V. (2010). Evaluatie van interbestuurlijk beleid via de beleidstheoriegedreven benadering. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 3, 18-28.

Brans M., & Pattyn V. (2008). Developing a European Culture of Quality in European Union Studies Programs. In: Focuses and Challenges in European Union Studies, Tartu Eurocollege Working Paper Series.

Delmartino F., & Pattyn V. (2007), Federal-type arrangements in the European Union. A quest for a new paradigm. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Studia Europaea, 7 (2)  pp.167-192

 Edited volumes

Brans M. & Pattyn V. (Eds.) (2017). Validating Methods for Comparing Public Policy: Academia and Government in Dialogue. Special issue. Journal of Comparative Policy Analysis.

Van Der Knaap, P. & Pattyn V. (Eds.) (2016). Beleidsevaluatie, kennis en politiek: nieuw optimisme rond klassieke paradoxen. Themanummer Bestuurskunde, 25(2).

Brans, M. & Pattyn, V. (2015) (Eds.) Section: Comparative methods. In M. Dubnick and D. Bearfield (Eds.) Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. 3rd Edition. Taylor and Francis.

Pattyn, V.,  Van Damme, J., and De Rynck, F. (2015) (Eds.). Overheid in transitie(s)? Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement.

Book chapters

Pattyn, V. & De Peuter, B. (2019/2020-forthcoming). “'Evaluation institutionalization in Belgium”. In: R. Stockmann & W. Meyer. Evaluation Globe. London: Palgrave Macmillan.

Pattyn, V., Van Voorst, S, Mastenbroek, E. & Dunlop, C. (2018). "Policy evaluation in Europe". In: Edoardo Ongaro and Sandra van Thiel (eds.) The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. Palgrave

Fobé, E., Pattyn V., Brans, M. (2017). "Policy analytical practice investigated: Exploring patterns in use of policy analytical techniques" (pp. 179-202). In: Howlett, M., Ramesh, M., Wu, X. (eds.) Policy capacity and Governance: Assessing Governmental Competences and Capabilities in Theory and Practice. London: Palgrave.

Pattyn, V., Pittoors, G. and Van Hecke, S. (2017). "Who are the political parties’ ideas factories? On policy analysis by political party think tanks". Chapter 16. pp.245-260. In: Brans, M., Geva May I. and Howlett, M. (Eds.) Routledge Handbook of Comparative Policy Analysis. Routledge.

Pattyn, V., Pirlot, P., Brans, M., Rihoux, B. & Van Hecke S. (2017). "Policy analysis by political party study centres". In: Brans M. and Aubin D. (Eds.) Policy analysis in Belgium. University of Bristol: The Policy Press.

De Peuter B., Fobé, E., Petitjean, M., Pattyn, V. (2017). "Policy analytical methods in Belgian policy work". In: M. Brans and D. Aubin (Eds.) Policy analysis in Belgium. University of Bristol: The Policy Press.

Fraussen, B., Pattyn, V. & Lawarée J. (2017). "Thinking in Splendid Isolation ? The Organization and Policy Engagement of Think Tanks in Belgium". In: M. Brans and D. Aubin (Eds.) Policy analysis in Belgium. University of Bristol: The Policy Press.

Pattyn, V. & Brans, M. (2017). "Belgium". In M. Dubnick (ed.). Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. 3rd Edition. Taylor and Francis.

Martinez, G. & Pattyn, V. (2011). "Autonomisation of drinking water management supply? The Tunisian experience". In: S. Bogdanovic (Eds.), Water policy and Law in the Mediterranean. An evolving nexus. Novi Sad:. University of Novi Sad & Robert Schuman Centre, European University Institute, pp. 191-211.

De Peuter, B., & Pattyn V. (2009). "Evaluation capacity : enabler or exponent of evaluation culture". In: A. Fouquet and L. Méasson (Eds.) L’évaluation des politiques publiques en Europe : cultures et futurs, Paris, L’Harmattan, pp. 133-142.

De Peuter, B.; Pattyn V. & Brans B. (2009). "Risico’s op perverse effecten bij beleidsevaluatie? Een vergelijking van mogelijke evaluatiemotieven tegen de achtergrond van de Vlaamse hervormingscontext". In: D. Verlet and C. Devos (Eds.) Over beleidsevaluatie: Van theorie naar praktijk en terug, SVR-studie 2008/2, Studiedienst van de Vlaamse Regering, pp. 84-113.

Brans M. & Pattyn V. (2008). "Fostering higher education mobility in Europe. Challenges for international program collaboration in the post-Bologna era". In: G. Jenei and M. Karoly (Eds.) Public Administration and Public Policy Degree Programs in Europe. The Road from Bologna, Slovak Republic: NISPAcee Press, pp. 361-377.

Pattyn V., Broucker B., & Brans M. (2008). "Quality management in public administration master programs: towards a holistic approach". In: G. Jenei and M. Karoly (Eds.) Public Administration and Public Policy Degree Programs in Europe. The Road from Bologna, Slovak Republic: NISPAcee Press, pp. 81-105.

Delmartino F., & Pattyn V. (2008), "Federal-type arrangements in the European Union. A quest for a new paradigm". In: M. O’Neill & N. Paun (Eds.) Europe’s Constitutional Crisis: International Perspectives, European Studies Foundation Publishing House, Romania: Cluj-Napoca, pp.168-187

Book reviews

Pattyn, V. (2019), Customized implementation of European Union food safety policy: United in diversity? Public Administration. doi:10.1111/padm.12601

Evaluation Reports

M.R. Bruning, S.E. Rap, K.F.M. Klep, M. Bouterse, D.S. Verkroost, J. Mesman, A.K. Yesilkagit, A.G. Castermans, T. Liefaard, C.M.M. van Leeuwen, & V. Pattyn, Evaluatie Wet Kinderombudsman, Den Haag: ZonMw 2017.

Bossens, N., Frees, W., Pattyn, V. & Brans, M. (2016) Evaluatie van het gebruik van witboeken, groenboeken en conceptnota’s in de Vlaamse Overheid. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen

Bossens, N., Platteau, E., Frees, W., & Pattyn, V. (2016).  De bekendheid en het imago van vrijwillige terugkeer bij irreguliere migranten en hun vertegenwoordigers in België. Evaluatierapport Fedasil. Leuven: KU Leuven Instituut voor de Overheid.

Pattyn, V., & Molenveld, A. (2015). A QCA evaluation of media support programs in Tanzania and Kenya. Report produced for Hivos: The Netherlands.

Brans, Marleen; Pattyn Valérie & De Peuter Bart (2011). The evaluation of Labour Market Policies in Belgium : A Meta-analysis”. Peer country comments paper Belgium for the purposes of the EU Mutual Learning Program. Peer review on Evaluation of labour market policies and programs: Methodology and practice.

De Peuter, B., & Pattyn, V. (2010) Evaluatie van het Decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid?, uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Departement voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, 179p.

De Bruyn, T., Huyse, H., De Peuter, B., Pattyn, V., & Brans, M. (2008) Eerste evaluatie van het decreet betreffende het beleid inzake convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking, K.U.Leuven: Institute for Higher Labour Studies/Public Management Institute, 91p.

Conference papers

Pattyn, V., De Leeuwe J., and Gouglas, A. (2018). The knowledge behind Brexit. A descriptive bibliographic analysis of Brexit impact studies in the United Kingdom and the European Union. Paper presented at ECPR General Conference Hamburg, and at EGPA Lausanne.

Pattyn, V., De Peuter, B. and Pattyn V. (2018). Towards a shift in the purpose of evaluation? The case of the Flemish Government. Workshop on Policy evaluation in the EU. Maastricht University. Campus Brussels, January 2018

Blum, S., Fobé, M., Pattyn, V., Brans M. and Pekar-Milecevic, M. (2017). Scientific evidence in neo-corporatist settings: Close friends or mere acquaintances? EGPA Conference, Milano, September

Pattyn, V. and Fraussen B. (2017) Neo-Corporatism and Think Tanks, a Difficult Marriage? The Organization and Policy Engagement of Think Tanks in Belgium. CERGU Workshop on Think Tanks in Europe. University of Gothenburg, September.

De Peuter, B. & Pattyn, V. (2016). Once laggard, always laggard? A multi-level analysis of the state of evaluation institutionalisation in Belgium. European Evaluation Society conference, Maastricht, the Netherlands.

Fobé, E., Pattyn, V. & BransM. (2016). Communities of knowledge users in a neocorporatist setting. The case of Belgium. European Group of Public Administration (EGPA) conference, Utrecht, the Netherlands.

Fobé, E., Pattyn, V. & Brans, M. (2015) Policy analytical practice investigated:  Exploring patterns in use of policy analytical techniques. International Conference on Public Policy, Milano, Italy

Pattyn, V. & Molenveld, A. (2014). “Using Qualitative Comparative Analysis in an evaluation context. Potential and challenges. Experiences from an application in development cooperation”. European Evaluation Society Conference, Dublin, Ireland.

Fobé, E., Pattyn, V. & Brans, M. (2014). “A cross-sectoral analysis of the variation in use of ex ante evaluation methods”. International Political Science Association Conference, Montréal, Canada.

Pattyn, V. & Brans, M. (2014). “Organisational capacity for evaluation activity”. Paper presented at the Workshop on Policy Capacity, Zheijang University, Hangzhou, China.

Pattyn, V. (2013), “Explaining variety in evaluation routinization in an era of evidence based everything”. Paper presented at the 1st International Conference on Public Policy, Grenoble, France

Pattyn, V., Brans, M. & Van Hecke, S. (2013), “Isles of Policy Expertise? Belgian Political Parties and their Study Centres”. Paper presented at the 1st International Conference on Public Policy, Grenoble, France

Brans, M., Pattyn, V. & Bouckaert, G. (2013), “Continuity and change in times of crisis. An analysis of Belgium’s caretaker administration (2010-2011)”. Paper presented at the 2013 EUSA Thirteenth Biennial Conference, Baltimore, USA.

Pattyn, V. (2012), “Comparative public administration. State of the art & potentials for configurational comparative methods”. Presentation with Marleen Brans at Seminar on Qualitative Comparative Analysis (QCA) in Policy-oriented and Public Administration Research, jointly organised by KU Leuven and UC Louvain, 21 mei 2012

Pattyn, V. (2012), “Rethinking contingency in evaluation quality management. Insights from a multiple conjunctural approach”, International Research Society for Public Management, Rome, Italy.

Brans, M., Pattyn V. & De Peuter B. (2011). “The evaluation of labour market policies in Belgium: A meta-analysis”. Paper presented in the framework of the European Commission’s Mutual Learning Program. Peer review on Evaluation of labour market policies and programs: methodology and practice. United Kingdom, 29-30 September.

Pattyn, V. (2011), “Why are some public agencies more active in policy evaluation than others?”, American Evaluation Association Conference, Anaheim, CA.

De Peuter, B., & Pattyn V. (2010), “Shifting purposes of policy evaluation as a key information source for political decisionmaking? Analysis of trends in evaluation motives”, European Evaluation Society Conference, Prague, Czech Republic.

De Peuter, B., & Pattyn V. (2010), « Evaluation and the democratic role of Parliament. Is Parliament in control?”, European Evaluation Society Conference, Prague, Czech Republic.

Pattyn, V. (2010) “Contingency questioned. Understanding the dynamics of policy evaluation practices in public sector organisations”, International Summer School on Public Policy Evaluation Research, Lille, France.

De Peuter, B., & Pattyn, V. (2009) “Evaluation of intergovernmental policy by the theory-driven method”, European Consortium for Political Research Conference, Potsdam, Germany.

De Peuter, B., Pattyn V., Brans, M. (2008) “Policy evaluation before and after the governmental reform in Flanders (Belgium). Progress in evaluating progress?”  European Evaluation Society (EES) Conference, Lisbon, Portugal

De Peuter B., & Pattyn V. (2008) “Evaluation capacity : enabler or exponent of evaluation culture”, SFE-DeGeVal Conference on “Policy and Program Evaluation in Europe: Cultures and Prospects”, Strasbourg, France

Brans, M., & Pattyn V. (2008). “Bridges between science and policy-making in Belgium: non-linear and unpredictable connections?”, Netwerk voor Publieke Onderzoeksprogramring (NPO) Conferentie, Amsterdam, The Netherlands

De Peuter, B., & Pattyn V. (2008) “Perverse effecten bij beleidsevaluatie ? Een risicoanalyse van de praktijk in Vlaanderen in het licht van mogelijke evaluatiemotieven”, Politicologenetmaal, Nijmegen, The Netherlands

Martinez G., Pattyn V. & Challita M (2007) “Tendencies and Determining Factors of Autonomisation in Tunisia: Experiences in the Water and Telecommunication Sectors”, EGPA pre-PhD Conference, Madrid, Spain

Pattyn V., & Brans M. (2007) “Challenges and opportunities for international program collaboration in the post-Bologna era. Experiences from the Master of European Politics and Policies program (K.U.Leuven)”, Academy of Management Conference, PDW Public Administration and Teaching, The Design and Operations of MPA, MPP and MPM Programs, Philadelphia, USA.

Pattyn V., & Brans M. (2006) “Sharing experiences about teaching and learning public administration. The case of the Master of European Politics and Policies (MEPP) program (K.U.Leuven)”, EGPA Conference, Milano, Italy

Delmartino F. & Pattyn, V. (2006)  “Federal-type arrangements in the European Union. A quest for a new paradigm”, Frontiers of Europe Conference. International, Inter-ethnic and Inter-Confessional Relations. Babeş-Bolyai University, Faculty of European Studies, Cluz-Napoca, Romania

Popular

Pattyn, Valérie & Brans Marleen (2017). Beleidsvoering tijdens lange regeringsonderhandelingen. De Belgische ervaring. De Hofvijver. Juni 2017